Responsive image

Fino 125cc


Fino (สีเขียว)


Fino ( สีดำ)


Fino (สีแดง) 

ขับขี่สนุก เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นลดการสูญเสียกำลัง ทำให้ประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษ


พร้อมไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด


ขนาดจุใจ 7.2 ลิตร


เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสง และส่งสัญญาณ บอกตำแหน่งรถ